Nieuwsberichten KWR

Strategen uit de watersector buigen zich over meervoudige waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is een actueel onderwerp dat de watersector raakt. Het was onderwerp van gesprek tijdens de DWSI-sessie op 12 maart waarbij strategen uit de watersector met elkaar aan tafel gingen. Meervoudige waardecreatie betreft het gezamenlijk ontwikkelen van brede maatschappelijke waarde. De watersector kan hiermee haar bijdrage aan de samenleving vergroten, vooral op gebieden waar ze nu geen kerntaak heeft. Dat is geen gemakkelijke opgave, want hoewel meervoudige waardecreatie wel al in de watersector gebeurt, ontbreken de instrumenten om dit goed in beeld te brengen. Onderzoek van KWR draagt bij om waardes te identificeren en vast te leggen.

Lees hier het hele nieuwsbericht (28 maart 2019)

Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij

Een woonwijk kan op basis van zonnestroom voldoende voorzien in de behoefte aan energie, warmte en mobiliteit van de bewoners. Regenwateropvang komt deels tegemoet aan wat voor huishoudelijk water nodig is. En economisch gezien slaat de balans van deze aanpak onder bepaalde randvoorwaarden positief uit. De veelbelovende uitkomsten van het TKI Watertechnologie project Power-to-X vragen om doorontwikkeling van het concept, inclusief de rol ervan voor waterbedrijven.

Lees hier het hele nieuwsbericht (24 juli 2018)

Oproep Indonesische partners tot samenwerking

Onlangs vond in Jakarta het seminar “Legionella risk, regulations & analysis” plaats, met als doel Indonesische deelnemers op te roepen deel te nemen aan het project “Legionellabeheersing in de tropen”. Het WLN-laboratorium in Manado heeft inmiddels een legionella-analyse geďmplementeerd en gevalideerd. Hiermee vormt het laboratorium de belangrijkste schakel in het TKI-watertechnologie project. Het seminar werd georganiseerd door WLN Indonesia, WLN Nederland, WMD en KWR.

Lees hier het hele nieuwsbericht (24 juli 2018)

City Blueprint op Habitat III-conferentie: gastlocatie onder de loep

Van 17 tot 20 oktober vindt in Quito (Ecuador) Habitat III plaats, een congres van de Verenigde Naties over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling. Het congres, dat voor de derde keer wordt georganiseerd, adresseert de wereldwijde problematiek als gevolg van toenemende verstedelijking en klimaatverandering. KWR voerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht in Quito de City Blueprint uit: een quick-scan die de duurzaamheid van de stedelijke waterketen in kaart brengt. De gastlocatie van Habitat III blijkt een schoolvoorbeeld van de wereldwijde verstedelijkingsproblematiek. Behalve het toewijzen van een laag rapportcijfer op het gebied van duurzaamheid reikt de City Blueprint Quito natuurlijk ook oplossingsrichtingen aan. De City Blueprint is bedoeld om snel inzicht in de huidige situatie en praktische handvatten te geven waardoor men gericht kan toewerken naar een duurzame stad.

Lees hier het hele nieuwsbericht (13 oktober 2016)

Aanstelling Paul Jeffrey als gasthoogleraar

‘Ik kijk uit naar het werken met jonge, slimme mensen die anders durven te denken. Bij KWR werken academici van een hoog intellectueel kaliber. Daar ben ik altijd al erg van onder de indruk geweest. KWR heeft een goede reputatie. De dagelijkse terugkoppeling van hun academische werk met de dagelijkse praktijk is aantrekkelijk. Het verandert onze kijk op uitdagingen en de oplossingen die we hiervoor kunnen bedenken. Die focus op de industrie is interessant voor mensen die voldoening zoeken in de kwaliteit van hun werk. KWR-onderzoekers behoren tot de slimste denkers die je in Europa kunt vinden. De mogelijkheid om samen met deze mensen vorm te geven aan de watersector binnen Europa voor de komende twintig tot veertig jaar, is een kans die ik niet kon laten liggen!’

Lees hier het hele nieuwsbericht (23 juni 2016)

Auteur: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: KWR Watercycle Research Institute
Terug