Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Blue Imprint spant zich in om de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Blue Imprint is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Blue Imprint aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ongeautoriseerde of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij Blue Imprint of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Blue Imprint. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Blue Imprint.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Blue Imprint te worden verzocht.