Teksten & redactie


Verwonder om de hoek
Verwonder om de hoek Het project Verwonder om de hoek ging in 2021 van start in Holland Rijnland. De bedoeling is om kinderen (en hun ouders/verzorgers) op betekenisvolle wijze in contact te brengen met cultuur, natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid - zowel binnen als buiten school. Blue Imprint verzorgde de eindredactie van het projectplan 2025-2028 (april 2024).

Naturalis Biodiversity Center, Cultuureducatiegroep Leiden, BplusC

Wandelen in Flevoland
Het Flevo-landschap Flevoland is een man-made provincie. Maar de natuur is soms verrassend wild. Trek erop uit en ga wandelen in het Wilgenbos, het Larserbos of andere prachtige natuur, in beheer bij Het Flevo-landschap. Blue Imprint schreef de teksten voor de vernieuwde wandel- en fietsroutes (voorjaar 2023).

Het Flevo-landschap
Lees meer

Anno, Museum in de maak
Anno, Museum in de maak Op 12 mei 2022 opende Anno, Museum in de maak (Zwolle) de deuren. Voor de interactieve tijdlijn van de geschiedenis van Zwolle en voor de Ontmoetingsruimte redigeerde Blue Imprint de teksten.

Anno, Museum in de maak (Zwolle)
Lees meer

Het Flevo-landschap
Ontwerp: Buro NIV Wat valt er te beleven in Natuurpark Lelystad? Wat is het verhaal van Schokland? En welke vogels kun je allemaal zien bij de Lepelaarplassen?

De beleefkaarten van Het Flevo-landschap laten het allemaal zien. Een project, in samenwerking met Buro NIV.

Het Flevo-landschap
Lees meer

Handboek Citizen Science voor de watersector

Drinkwaterbedrijven betrekken klanten bij hun onderzoek om bijvoorbeeld gegevens over drinkwater te verkrijgen; unieke data die zonder de hulp van burgers niet of nauwelijks zijn te achterhalen. Voor het succesvol uitvoeren van deze burgerwetenschapsprojecten verscheen in februari 2020 het 'Handboek Citizen Science voor de watersector', de eindredactie hiervan werd verzorgd door Blue Imprint.


KWR Water Research Institute

Lees meer

Brainport Smart District
www.brainportsmartdistrict.nl In opdracht van Brainport Smart District - een slimme woonwijk die verrijst in de buurt van Helmond - redigeerde Blue Imprint in april 2020 het eindrapport van de conceptuele fase voor het circulaire watersysteem. Brainport Smart District is een prachtig initiatief dat de toekomst schrijft voor een nieuwe manier van wonen.

Brainport Smart District

LFK magazine
Illustratie: Ingeborg ten Hoopen

Sporen in de sneeuw

Als het in de lucht hangt hoef ik mijn wekker er niet voor te zetten. Een nacht waarin sneeuwval wordt voorspeld, verloopt voor mij achter het raam. Ik wil de wereld steeds witter zien worden ...

LFK magazine
Lees meer

Boek: Het nieuwe Naturalis
Foto: Manon Laterveer - de Beer Op 31 augustus 2019 opende het vernieuwde Naturalis in Leiden voor het publiek. Rijk geïllustreerd geeft het boek 'Het nieuwe Naturalis' (oktober 2019) een impressie van de totstandkoming van het prachtige museum en toonaangevende instituut voor onderzoek naar de wereldwijde biodiversiteit.

Blue Imprint stelde de teksten samen en was medeverantwoordelijk voor de redactie.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Subsidieaanvragen culturele sector
Voor de vernieuwing van Naturalis verzorgde Manon Laterveer - de Beer (directeur Blue Imprint) de redactie van diverse aanvragen en verantwoordingen bij de BankGiro Loterij, VSBfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zabawas en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. En ook na de opening in 2019 gaat deze bijzondere samenwerking door, gericht op het mogelijk maken van geweldige initiatieven. 

Naturalis Biodiversity Center

De verleiding - Naturalis
De verleiding - Naturalis (foto: M. Laterveer-de Beer)

Het nieuwe Naturalis (opening 31 augustus 2019) is een museum voor jong en oud. Vooral De verleiding is daarvan een goed voorbeeld: een zaal waarin de natuur zich - letterlijk - blootgeeft. Vormgegeven in 'het warenhuis van de verleiding' en doorspekt met humor, tonen planten en dieren hun versiertrucs om aan een partner te komen. Maar ook wat erbij komt kijken om hun nakomelingen groot te krijgen. En natuurlijk gaat het ook over 'de daad' zelf. Blue Imprint schreef de tentoonstellingsteksten.

Naturalis Biodiversity Center

Lees meer

Roots
Roots

Snotteren van zwevend stuifmeel

Het voorjaar hangt in de lucht en dat is niet voor iedereen een pretje. Rondzwevende pollenkorrels kunnen zorgen voor hooikoorts. Maar lang niet al het groen moet je hierop aankijken. En niet iedereen heeft er last van. Hoe zit dat?

Roots

Dit en meer natuurverhalen onder 'lees meer'.
Lees meer

Staatsbosbeheer Magazine
Je kunt hem (of meestal haar) tegenkomen in natuurgebieden door heel Nederland: de Schotse hooglander. Deze rundersoort is een van de populairste grazers voor natuurbeheer. Maar waarom eigenlijk? En hoe zit het met de andere grazers?

Staatsbosbeheer Magazine

Dit en meer dierenverhalen onder 'Lees meer'.
Lees meer

NederlandSchoon
In oktober 2017 verscheen het jaarverslag van NederlandSchoon in de vorm van het tijdschrift 'ZO! Op naar een schoon Nederland'. Blue Imprint schreef mee aan twee artikelen.

Stichting NederlandSchoon heeft als doel zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

NederlandSchoon
Lees meer

Redactie aanvraag Mondriaan Fonds voor Naturalis
Bron: www.naturalis.nl Op een veilige manier alles te weten komen over gif in de natuur, het kan bij Naturalis van 14 oktober 2017 t/m 28 oktober 2018. In de tentoonstelling GIF! ontdek je wanneer iets giftig is, waarom en hoe dat werkt.

Blue Imprint verzorgde de redactie van een subsidieaanvraag bij het Mondriaan Fonds voor de realisatie van deze block buster. De aanvraag werd gehonoreerd.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Wandelen naar wijsheid
Zet je smartphone uit en je hart aan. Met de pelgrimsroute Walk of Wisdom ga je in de rust van de natuur op zoek naar waar het leven om draait.

Naar Buiten - Magazine van Staatsbosbeheer

Dit en meer reportages onder 'Lees meer'
Lees meer

Nationale Boomfeestdag bestaat 60 jaar
Nationale Boomfeestdag bestaat 60 jaar - 'Het moet elke dag Boomfeestdag zijn!'

Naar Buiten - Magazine van Staatsbosbeheer

Dit en meer korte verhalen onder 'lees meer'.
Lees meer

Redactie aanvraag BankGiro Loterij voor Naturalis
Medio 2019 gaat het vernieuwde Naturalis open voor het publiek. Blue Imprint verzorgde de redactie van een aanvraag bij de BankGiro Loterij voor een nieuwe, spectaculaire publieksattractie: de REXperience. Tijdens het Goed Geld Gala op 16 februari 2017 werd de aanvraag van 1.250.000 euro gehonoreerd.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Redactie adviesrapport National Museum of Qatar
In Doha, de hoofdstad van Qatar, krijgt het nieuwe National Museum of Qatar gestalte – een spectaculair bouwwerk in de vorm van een woestijnroos (opening 2018). Voor advies over de inrichting van de entreezaal doet het museum een beroep op het Leidse Naturalis Biodiversity Center, dat hiervoor een rapport uitbrengt over de wetenschappelijke onderbouwing en mogelijke overdrachtsmiddelen. In opdracht van Naturalis verzorgt Blue Imprint de redactie van de rapportage, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden van het Naturalis projectteam.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Robuuste zoetwatervoorziening voor Laag-Nederland schuilt in de ondergrond
Nut, noodzaak en haalbaarheid van grootschalige ondergrondse oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening in kustgebieden, met Laag-Nederland als uitgangspunt. Daarover gaat het rapport van het COASTAR-programma, waarvan Blue Imprint de redactie verzorgde. Door de beschikbaarheid van voldoende zoetwater ook in de toekomst te garanderen, versterkt COASTAR het vestigingsklimaat voor bedrijven en industrieën in Nederland. Uiteindelijk moet het programma leiden tot een wereldwijde commerciële replicatie van Nederlandse oplossingen.

ALLIED WATERS, KWR Watercycle Research Institute
Lees meer

Managementsamenvattingen KWR

KWR Water Research Institute is hét Nederlandse kennisinstituut over drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater. Jaarlijks brengt KWR vele rapporten uit over wetenschappelijk onderzoek dat vaak in opdracht van waterbedrijven wordt uitgevoerd. Blue Imprint verzorgt voor deze rapportages de redactie van managementsamenvattingen, die begrijpelijk moeten zijn voor niet-wetenschappelijke lezers.

KWR Water Research Institute 

Lees meer

Wandelfolders Staatsbosbeheer
Vijf wandelfolders langs de mooiste plekken in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Anloërdiep - Wandelen tussen de houtwallen
Ballooërveld - Wandelen op de heide
De Strubben Kniphorstbosch - Wandelen in de prehistorie
Eexterveld - Wandelen in het plantenparadijs
Oudemolense Diep - Wandelen langs de beek

Staatsbosbeheer
Lees meer

De Nederlandse Zweefvliegen
Welke vlinders komen er in Nederland voor? Hoe leven ze? Waar kunnen we ze vinden? En hoe zit dat voor de loopkevers, sprinkhanen, vogels en ander gedierte? De Nederlandse Fauna vormt een serie standaardwerken, uitgebracht door Naturalis in samenwerking met KNNV Uitgeverij, en EIS Nederland. Voor deel 8 in deze serie: 'De Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphydae)', maakte Blue Imprint deel uit van de eindredactie.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Hoe komt een inktvis aan zijn inkt?
Inktvissen heten niet voor niets zo. Ze spuiten inkt als ze in gevaar zijn. Waar halen ze die inkt vandaan?

TamTam WNF-Rangerclub Magazine

Dit en meer dierenquizzen onder 'lees meer'.
Lees meer

Duizend kilo troep per kilometer
Op een gure dag in april verzamelen zeshonderd jongeren op Texel dertig ton zwerfvuil langs het strand. Hun school doet mee aan een eenmalige schoonmaakactie. Dat betekent bukken bij iedere stap! De natuur als vuilnisbak...

Explore
Lees meer

Knisperende kleurexplosie
In de herfst laten de bomen zich van hun kleurrijkste kant zien. Om daarna alles los te laten en in ruststand te gaan. Het afgevallen blad komt goed van pas in het bos: in vier stappen van groene zee naar pissebedmest.

NUON Herfstgids

Dit en nog een herfstverhaal onder 'lees meer'.
Lees meer

Wortelbossen
Meestal ontsnapt het ondergrondse deel van bomen en planten aan onze
aandacht. Wortels zijn van levensbelang voor planten, maar we zien ze niet
en we zijn on nauwelijks bewust van hun bestaan. Heel anders is dat in het
mangrovebos, waar wortels spotten met de zwaartekracht, vaak loodrecht de
lucht in groeien en dus duidelijk zichtbaar zijn. Onder het groene bladerdak
zien we een wirwar van wortels: een ‘wortelbos’, dat voor een groot deel
onder water staat en wriemelt van het leven.

Blijdorpblad

Dit en meer natuurverhalen onder 'lees meer'.
Lees meer

Gezocht: vernieuwers van de Weidse Veenweiden
In het kader van LEADER-3 - een initiatief van de Europese Commissie om meer aandacht te genereren voor lokale en regionale initiatieven op het platteland - was Blue Imprint penvoerder voor de eindredactie van de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de Weidse Veenweiden.

Programmabureau Utrecht-West
Lees meer

Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen
In opdracht van Provincie Utrecht voerde Blue Imprint de eindredactie uit van de zes gebiedskaternen van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen (Eemland, Gelderse Vallei, Groene Hart, Rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Waterlinies). De kwaliteitsgids is een beleidsinstrument om invulling te geven aan het begrip 'landschapskwaliteit'.

Provincie Utrecht
Lees meer

Adviesrapport Vechtsnoer
Op grond van bijeenkomsten van de werkgroep 'Haalbaarheid Vechtstreekmuseum' verzorgde Blue Imprint de redactie van het adviesrapport 'Het Vechtsnoer'. Hierin wordt geschetst hoe de biografie van de Vechtstreek op een samenhangende manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt kan worden en hoe dat - met de inzet en betrokkenheid van de bestaande initiatieven en in wisselwerking met het publiek – op een aansprekende manier realiseerbaar is.

Gemeente Maarssen, Breukelen, Loenen
Lees meer

Folder Eemsnoer
Het Eemsnoer is een samenwerkingsverband van deskundige en bevlogen stakeholders die de cultuurhistorie, het landschap en de toeristisch-recreatieve beleving van het Eemgebied hoog in het vaandel hebben staan. Met het Eemsnoer leggen zij waardevolle verbindingen, waardoor de bezoeker het gebied in samenhang gaat beleven en men er steeds naar wil terugkeren. Blue Imprint schreef een folder over het Eemsnoer waarmee initiatiefnemers de boer op kunnen om hun plannen te realiseren.

Landschap Erfgoed Utrecht
Lees meer

Vernieuwd Kinderboekenmuseum
Geen tentoonstelling waarin objecten centraal staan, maar een belevenis voor kinderen waarbij ze ontdekken hoe verhalen in elkaar zitten. Ook een stimulans om zelf verhalen te schrijven en te lezen. Dat was voor studio Platvorm het uitgangspunt bij het ontwerpen van de nieuwe vaste opstelling voor het Kinderboekenmuseum.

Museumvisie, vaktijdschrift van de Nederlandse Museumvereniging
Lees meer

Naar de oorsprong van het vak (tentoonstellingsrecensie)
Museum Boerhaave (Leiden): Drakenbloed en bevergeil

Vroeger was het apothekersvak een ambacht. De tentoonstelling 'Drakenbloed en bevergeil' in het Leidse Museum Boerhaave brengt dat goed in beeld.

Pharmaceutisch Weekblad
Lees meer

De Ontmoeting - aanvraag Postcode Loterij
In 2018 opent het hernieuwde museum Naturalis haar deuren voor het publiek. Momenteel zijn negen nieuwe tentoonstellingszalen in ontwikkeling, waaronder 'De Ontmoeting': een kennismaking met de wereldwijde natuur in al haar vormen en kleurenrijkdom.

In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds diende Naturalis een aanvraag in bij de Postcode Loterij ter ondersteuning van de plannen. Blue Imprint verzorgde de eindredactie van de aanvraag.

Naturalis Biodiversity Center / Wereld Natuur Fonds
Lees meer

Uit het depot, op het web
Blue Imprint redigeerde 'Uit het depot, op het web', een rapport van Naturalis Biodiversity Center over het grootschalige digitaliseringsproject waarmee tussen 2010 en 2015 de collectie van 37 miljoen botanische, geologische en zoölogische objecten digitaal is ontsloten.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

Naturalis Research and Education (2013-2014)
Blue Imprint redigeerde het Engelstalige rapport 'Report 2013-2014, Naturalis Research and Education', met daarin o.a. 35 bijdragen over het wetenschappelijk onderzoek van Naturalis Biodiversity Center.

Naturalis Biodiversity Center
Lees meer

IJstijd!
Voor de tentoonstelling 'IJstijd!' in Natuurmuseum Brabant schreef Blue Imprint teksten over ijstijddieren. Van alpenmarmot tot zeearend, want behalve de wolharige mammoet waren er nog veel meer dieren die in het leven van de Neanderthaler voorkwamen.

Natuurmuseum Brabant
Lees meer

Natuurkwartier Nieuwegein
Het Natuurkwartier in Nieuwegein is een uniek groen gebied midden tussen de stadse stenen. Een onderdompeling in natuur en cultuur. Een ontmoeting met planten en dieren én met hoe mensen hier vroeger leefden. Blue Imprint schreef teksten voor informatiepanelen over de Kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, Museum Warsenhoeck en Poldermolen Oudegein en voor de website.

Gemeente Nieuwegein
Lees meer

Informatiecentrum De Homanshof
Voor het informatiecentrum De Homanshof in Anloo (Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa) schreef Blue Imprint de tentoonstellings-teksten. Een rondreis door een eeuwenoud cultuurlandschap met prachtige natuur.

Staatsbosbeheer
Lees meer

Doortje, het Drentse heideschaap
Voor het informatiecentrum De Homanshof in Anloo (Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drensche Aa) bedacht Blue Imprint een speciale kinderroute 'Doortje het Drentse heideschaap' (audiotour) en schreef hiervoor de teksten.

Staatsbosbeheer
Lees meer

Op Midzomervoeten
Als de warmte van de dag verdampt
En geen voetstap meer weerklinkt
Dan houdt de tijd voor even stil
En komt de eeuwigheid tot spreken

Gedichtenbundel 'Op Midzomervoeten'
Lees meer