Handboek Citizen Science voor de watersector
Het 'Handboek Citizen Science voor de watersector' biedt praktische handvatten voor het uitvoeren van succesvolle burgerwetenschapsprojecten. Het gaat om de zogenoemde SAMEN-aanpak, waarin vijf stappen worden doorlopen: Streven, Afwegen, Markeren, Expliceren en Neerzetten – die zijn voortgekomen uit gedegen literatuuronderzoek en praktijkervaring.

Eindredactie: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: KWR Water Research Institute
Lees hier het hele rapport (februari 2020)
Eindredactie: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: KWR Water Research Institute
Terug