Gezocht: vernieuwers van de Weidse Veenweiden
Veranderingen moeten uit het hart van de samenleving komen: de mensen die er wonen, werken en leven. Daarom is de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweide op zoek naar u. Net als u willen we het unieke platteland van het westelijk deel van Utrecht een impuls geven. Onze focus ligt daarbij op de regionale economie en werkgelegenheid. Waar nodig kunnen vernieuwers rekenen op onze steun. Onze LEADER Aanjaaggroep biedt u een springplank om op eigen kracht, vanuit nieuwe, bestaande en samenwerkende netwerken grote stappen te kunnen maken in uw werk aan een betere leefomgeving. Opdat de “Liaison Entre Actions De l’Economie Rurale” van het Brusselse papier wordt opgetild en als een levendig pallet over het westelijk deel van Utrecht wordt uitgespreid. Onze streek kan namelijk nóg vitaler!

 LEADER heeft als doel de leefbaarheid en de economie van het platteland te versterken. De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden is een netwerkorganisatie die zich hard maakt voor het signaleren van kansen, het uitwisselen en ondersteunen van initiatieven en de concrete uitvoering ervan. Bent u zo’n vernieuwer van de Weidse Veenweiden? Neem dan contact op met Dick Boogaard 06-46065874, Frans ter Maten 06-20436339, Jan Kromwijk 06-22964145 of Marieke Leentvaar 06-50812716.

Na twee succesvolle LEADER-periodes staan we aan de vooravond van LEADER-3 2015-2020: een nieuwe kans om samen richting te geven aan een vernieuwend platteland. Het overkoepelende thema van waaruit we willen navigeren is het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land. Met dit thema in gedachten kunt u vanuit uw eigen vertrekpunt in de huid van de streek kruipen. Naar boven halen wat er werkelijk leeft. Niet om eenmalige proefballonnetjes op te laten, maar om structurele veranderingen teweeg te brengen die niet meer zijn weg te denken. Daarbij hebben we de volgende hoofdroutes op het oog:

1. Plek voor pioniers

Het westelijk deel van Utrecht is een broedplaats voor ondernemende inwoners. De rust en ruimte van het platteland bieden de juiste voedingsbodem waarin de mooiste ideeën kunnen ontkiemen tot concrete uitvoering. We verwachten van initiatiefnemers dat ze op een originele wijze de kracht van de streek zichtbaar maken en in beweging zetten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de maakindustrie en innovatieve technieken, gezondheid en dorpsvernieuwing, agrotoerisme en waterbeheer. Beproefde concepten krijgen de ruimte om te groeien, nieuwe initiatieven worden uitgeprobeerd.


2. Eigen ketens en kringlopen

In deze route richten we ons op de realisatie van korte, integrale kringlopen en ketens waar mensen zelf op kunnen sturen. De keuze komt voort uit de urgentie om te schakelen van een consumptie economie naar een circulaire economie: verbruik is ‘uit’, hergebruik is ‘in’. Naast een gepast LEADER-thema is het verduurzamen van kringlopen en ketens ook een grote maatschappelijke uitdaging. Concrete toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden in wonen, werken, gezondheid, landschap, water en recreëren.


3. Voedsel van dichtbij

Voedsel is bij uitstek geschikt om stad, dorp en land met elkaar te verbinden. Immers, steeds meer mensen zoeken in hun omgeving etenswaren die duurzaam en met een verhaal zijn geproduceerd. Ze willen eten dat ‘smaakt naar meer’, bijvoorbeeld streekproducten of voedsel afkomstig van stadslandbouw. Op hun beurt zijn aanbieders op het platteland op zoek naar manieren om hun voedselproducten met meerwaarde op de markt te zetten, professioneel en vraaggericht. In deze hoek passen ook nieuwe initiatieven voor een betere logistiek in voedselproductie en distributie.


Hoe gaat het in zijn werk?

We werken van onderop, de inwoners gaan het samen doen. Van A(fzetcoöperatie) tot Z(ZP’er): elke groep of netwerk van ondernemende inwoners van de Weidse Veenweiden kan bij de LEADER Aanjaaggroep terecht om initiatieven aan te reiken en tot bloei te laten komen. Deze werkwijze sluit aan bij de beweging die op vele fronten in onze samenleving voelbaar is. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving en hebben ruimte nodig om hier invulling aan te geven. LEADER voorziet precies in die behoefte. Met zoveel uiteenlopende handen aan de streek scheppen we de voorwaarden om verder te komen, een kans die voor iedereen iets te bieden heeft.

Waar nodig zorgt de LEADER Aanjaaggroep voor het faciliteren en verleiden om concrete stappen te maken. We kiezen voor bijdragen in de vorm van processen en activiteiten, zodat ze voor langere tijd zijn zeker gesteld. Onze prioriteit ligt bij initiatieven die bovenstaande routes aan elkaar weten te knopen. Dan wordt de verbinding tussen stad, dorp en platteland het meest beleefbaar. Vooral jongeren willen we bij de ontwikkelingen betrekken, omdat het om hún toekomst gaat.

Auteur: Manon Laterveer-de Beer
In samenwerking met Waaloord
In opdracht van: Programmabureau Utrecht-West 

Lees hier het pamflet 'Gezocht: Vernieuwers van de Weidse Veenweiden' (2015)
Terug