Robuuste zoetwatervoorziening voor Laag-Nederland schuilt in de ondergrond
Impressie rapport

Als oplossing voor problemen in de Nederlandse zoetwatervoorziening is COASTAR in het leven geroepen: een handelingsperspectief voor een robuuste watervoorziening in Laag-Nederland. COASTAR (COastal Aquifer STorage And Recovery) heeft als doel om ervaringen met grootschalige ingrepen door de drinkwatersector en nieuwe lokale opslagtechnieken samen te brengen in een nationaal uitvoeringsprogramma.

Het programma benut de potenties van de ondergrond – als aanvulling op die van het hoofdwatersysteem – voor grootschalig zoetwaterbeheer. Hiermee komt het tegemoet aan de ambities van het Deltaprogramma Zoetwater met betrekking tot een 4-D benadering van zoetwatervoorziening in ruimte én tijd.

COASTAR zet grootschalige ondergrondse oplossingen in voor een robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding door:

  • een brug te slaan tussen wateraanbod en –vraag in ruimte en tijd middels ondergrondse berging
  • verzilting van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan door afvang en gebruik van brakwater voor zoetwaterproductie

Uit: COASTAR – Robuuste zoetwatervoorziening voor Laag-Nederland schuilt in de ondergrond

Redactie: Manon Laterveer-de Beer
Vormgeving: Flowdesign
In opdracht van: ALLIED WATERS, KWR Watercycle Research Institute

Lees hier het hele rapport (juli 2016)
Terug