Redactie adviesrapport National Museum of Qatar
Het nieuwe National Museum of Qatar (NMoQ) ‘will give voice to Qatar’s heritage whilst celebrating its future.’ De bezoekers maken kennis met het Qatar van vroeger, nu en in de toekomst. Het Qatar van vroeger begint ruim 700 miljoen jaar geleden, toen het nog deel uitmaakte van de zeebodem en op een heel andere plek lag. Zwervend over de aarde, van noord naar zuid, onder en boven water, kreeg het schiereiland pas 4.000 jaar geleden de aanblik van vandaag.

Natuurhistorische metamorfose

Het gegeven dat Qatar gedurende de geschiedenis van de aarde doorlopend een natuurhistorische metamorfose onderging, vormt het centrale thema van de entreezaal in het nieuwe museum. De bezoeker wordt een tijdreiziger. Verwonderd loopt hij langs oeroude fossielen, die met reconstructies van levende landschappen in hun natuurlijke omgeving worden geplaatst. Een aanpak waarvoor een stevig wetenschappelijk fundament nodig is voor een juiste interpretatie van het versteende leven. Voor de onderbouwing van dat fundament doet het NMoQ een beroep op Naturalis, dat hiertoe de benodigde experts in huis heeft. Ook over de publieksoverdracht denkt Naturalis mee, waarover het museum over een schat aan kennis en ervaring beschikt.
De woestijnroos – een typisch woestijngesteente of mineraal, bestaand uit gips en zandkorrels – vormt het uitgangspunt voor de architectuur van het nieuwe National Museum of Qatar.
De woestijnroos – een typisch woestijngesteente of mineraal, bestaand uit gips en zandkorrels – vormt het uitgangspunt voor de architectuur van het nieuwe National Museum of Qatar.

Veelzijdige expertise Blue Imprint

In de rol van senior editor voor het adviesrapport dat Naturalis aan het NMoQ uitbrengt, voelt Blue Imprint zich als een vis in het water. Hier vloeien onze veelzijdige expertises in één opdracht bij elkaar. We zijn bedreven in de inhoudsontwikkeling van tentoonstellingen, kunnen lezen en schrijven met aardwetenschappers en zijn expert in het redigeren van ingewikkelde content. Met het uiteindelijk resultaat kan het NMoQ essentiële stappen zetten in de realisatie van een spectaculair nieuw museum. Het eindrapport is opgeleverd op 20 februari 2017.

Redactie: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: Naturalis Biodiversity Center
Terug