Het Flevo-landschap

Natuurpark Lelystad - Oog in oog!

Dwalend door Natuurpark Lelystad kunnen bijzondere dieren opduiken. Wisenten, wilde zwijnen, Przewalskipaarden, edelherten of zelfs elanden; ze voelen zich in het afwisselende landschap prima thuis.

Hier leven allerlei diersoorten, waaronder zeldzame. Hoe uniek om ze van dichtbij de kunnen bewonderen. Ontdek het park te voet of met de fiets en beleef het ritme van de seizoenen.

(Uitgebracht: juni 2021)
Buro NIV, Het Flevo-landschap Voorbeeldteksten voorzijde beleefkaart:

Wild zwijn - Gevoelige en sterke neus voor speuren naar voedsel en omwoelen van grond. Alleseter: keverlarven, regenwormen en aas, maar ook eikels en wortels.

Wisent - Grootste en zwaarste Europese landzoogdier. Mannetjes kunnen tot 1.000 kilo wegen. De vacht van wisenten verkleurt 's zomers van donker naar licht.

Europese otter - Uitstekende zwemmer met gestroomlijnd lichaam en krachtige staart. Kan wel vier minuten onderwater blijven. Jaagt voornamelijk op vis. Vooral 's nachts actief.
Buro NIV, Het Flevo-landschap Voorbeeldtekst achterzijde beleefkaart:

Van uitsterven gered

In het wild was de wisent bijna uitgestorven. Nu helpen fokprogramma's zoals in Natuurpark Lelystad dit imposante dier weer terug te brengen in de vrije natuur.

In 1976 arriveerden hier de eerste wisenten. Deze herkauwers zorgen met hun graasgedrag dat het landschap niet dichtgroeit met bos. Jaarlijks worden kalfjes geboren. De moeder is heel waakzaam, ze beschermt haar kleintje tegen mogelijk gevaar.

Wie naar Natuurpark Lelystad komt, weet nooit welke dieren zich zullen laten zien. Stoere wisenten, speelse otters, statige edelherten, of misschien zelfs een eland. Maak een zwerftocht door het park en grijp de kans op onvergetelijke ontmoetingen.


Op elke bocht door het park volgt een nieuw uitzicht over het waterrijke en begroeide landschap. Hoe bijzonder om oog in oog te staan met diersoorten die in het wild met uitsterven zijn bedreigd, zoals wisenten, Przewalskipaarden, otters, bevers en Pater-Davidsherten. En natuurlijk ontbreekt de ‘echte wilde’ fauna niet, zoals reeën, vossen, wezels en bunzingen. In het park komen ook tientallen vogelsoorten voor en vliegen veel vlinders en andere insecten.

Wereldwijd staat Natuurpark Lelystad bekend om de succesvolle fok- en herintroductieprogramma’s met bedreigde soorten. Zo draven Przewalskipaarden die hier geboren zijn rond in Mongolië en gingen onze wisenten naar Rusland en Letland.

We nodigen u van harte uit de bijzonder dieren van het park te ontdekken. Dat kan het hele jaar door. Van de lente wanneer de wielewaal zijn zang laat horen, tot de bronsttijd van de edelherten en dierensporen zoeken in een winterse sfeer.

De beleefkaarten van Schokland en de Lepelaarsplassen zijn nog in ontwikkeling.

Auteur: Manon Laterveer-de Beer
Vormgeving en productie: Buro NIV
Het Flevo-landschap

Terug