Nieuwsberichten KWR

20 Miljoen euro subsidie voor Europees PUSH-IT project

Onlangs is door Horizon Europe, het financieringsinstrument van de Europese Commissie voor wetenschappelijk onderzoek, een subsidie van 20 miljoen euro toegekend aan het PUSH-IT project. Het project is erop gericht om duurzame bronnen voor seizoensgebonden ondergrondse warmteopslag te demonstreren, te testen en te ontwikkelen, om hiermee tegemoet te komen aan de doelstelling van ‘Europa CO2-neutraal in 2050’.

Lees meer (KWR-website, 6 september 2022)

Maatschappelijke watervragen oplossen vanuit een levendige samenwerking

Met het tekenen van een strategische samenwerkingsovereenkomst onderstrepen KWR en de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft het belang van hoogwaardig onderwijs en onderzoek voor het realiseren van een duurzame integrale watercyclus. ‘Hiermee leggen we een goede basis voor continuïteit in gezamenlijke kennisontwikkeling rond maatschappelijke watervragen’, zegt Luuk Rietveld, hoogleraar Urban Water Cycle Technology aan TU Delft. ‘En voor het opleiden van een nieuwe generatie die tegen zulke uitdagingen is opgewassen.’

Lees meer (KWR-website, 3 maart 2022)

Betekenis van circulariteit voor de watersector

Binnen drie decennia moet de waterketen circulair zijn. Daarom staat dit thema volop in de aandacht. Maar wat betekent circulariteit voor de watersector eigenlijk? En wat is nodig om daar te komen? We vragen het verschillende waterprofessionals. ‘De opgave is enorm’, zegt Bert van der Wal van Evides. ‘Maar zeker niet onmogelijk.’

Lees meer (KWR-website, 1 november 2021)

Risico’s van consumentenproducten voor de waterketen

Onderzoek naar twintig typen consumentenproducten maakt duidelijk dat nog lang geen antwoord mogelijk is op de vraag welke stoffen in consumentenproducten een probleem kunnen vormen voor de waterkwaliteit in Nederland. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde Deltafact Consumentenproducten van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK). De KIWK is een vierjarig onderzoeksprogramma uitgevoerd door Wageningen Environmental Research, RIVM, Deltares en KWR.

Lees meer (KWR-website, 30 maart 2021)

“Nieuwe wet- en regelgeving rond waterhergebruik vraagt om een interdisciplinaire aanpak”

De Europese Unie heeft in 2020 een wetsvoorstel aangenomen omtrent vereisten voor waterhergebruik in de toepassing van irrigatie. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zocht KWR uit hoe de voorgestelde richtlijnen in de Nederlandse situatie zouden uitpakken. In de publicatie die hierover verscheen, concluderen de onderzoekers dat een interdisciplinaire aanpak nodig is. De voordelen en risico’s van afvalwaterhergebruik kunnen dan tegen elkaar worden afgewogen. KWR-onderzoeker Milou Dingemans: “In elke case spelen individuele vragen.”

Lees meer (KWR-website, 5 januari 2021)

Kansen voor wateronderzoek in het coronajaar 2020

De wereldwijde coronapandemie stelde in 2020 alle sectoren in de samenleving voor enorme uitdagingen. Zo ook voor de (inter)nationale watersector en de rol daarbinnen van KWR als maatschappelijk betrokken onderzoeksinstituut. Enerzijds deelden onze rioolwateronderzoekers wereldwijd hun methode om de coronabesmetting in steden te monitoren. Anderzijds zagen we kans via nieuwe, digitale wegen onze hechte samenwerking met klanten en partners grotendeels op een hoog peil te houden. Hoe kijken de onderzoekers en stafmedewerkers terug op dit jaar? Welke ontwikkelingen deden zich voor in de Nederlandse en internationale watersector? Welke kansen grepen we aan om klanten te blijven voorzien van slimme, innovatieve oplossingen? Lees hier hun persoonlijke ervaringen.

Lees meer (KWR-website, 18 december 2020)

Watersector zet koers uit naar de circulaire economie

Recent verscheen het rapport Stip op de horizon Circulair Water 2050, waarin doelen en toekomstperspectieven voor de watersector zijn geformuleerd voor het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en energie uit (afval)waterstromen. De publicatie van KWR, STOWA, AquaMinerals en de Energie en Grondstoffen Fabriek komt voort uit project Circulair Water 2050, onderdeel van het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). In dit project is gewerkt aan het concretiseren van de mogelijke circulaire waterketen in 2050, de zogenoemde Stip op de horizon. Duidelijk is dat het om veel meer gaat dan een hogere grondstoffenefficiëntie.

Lees meer (KWR-website, 26 november 2020)

10 November: Werelddag van de Wetenschap

Vandaag is het Werelddag van de Wetenschap; een dag om stil te staan bij de rol van wetenschap in de samenleving. In de watersector leven veel vragen over een veilige en duurzame beschikbaarheid van water. Vragen waarvoor innovatieve oplossingen nodig zijn, toepasbaar in de praktijk. En dat is mensenwerk, iets wat bij KWR aan de orde van de dag is. Ben jij ook benieuwd wat het betekent om wetenschappelijk onderzoek te doen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor water? Maak hier kennis met een aantal persoonlijke invalshoeken.

Lees meer (KWR-website, 10 november 2020)
Terug