Museonder

Blue Imprint ontwikkelde de Globale verhaallijn (2013-2014) voor het nieuwe Museonder in samenspraak met bodemkundige Roelof Westerhof en de stuurgroep van het project. Daarnaast schrijven we de Case for Support waarmee het Park potentiële partners tegemoet kan treden om de ambitieuze plannen te realiseren. De inhoud van de verhaallijn en Case for Support (CfS) is vertrouwelijk en kan nog niet in zijn geheel op deze website worden getoond. Onderstaand interview (onderdeel van CfS) geeft een indruk van de plannen.

Uithangbord van een living lab

Interview met Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis en lid Raad van Toezicht Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe) over de betekenis van het nieuwe Museonder voor wetenschap, praktijk en publiek.

Stem van de Hoge Veluwe

“De Hoge Veluwe is een plek waar je prachtige verhalen kunt vertellen. Dat komt omdat het zo’n eigen stem heeft. Vanuit mijn vakgebied landschapsgeschiedenis zoek ik voortdurend in onze omgeving naar verbindingen. Naar relaties tussen verleden, heden en toekomst. Maar ook tussen natuur en cultuur. Het gaat om gelaagde verhalen, waarbij je de ondergrond betrekt omdat deze verklaart wat je bovengronds ziet. Als je de levensloop van een landschap begrijpt, kun je dit vertalen in erfgoedbeleid. Je kiest representatieve verhalen die je voor toekomstige generaties bewaart. De noodzakelijke verbindingen zijn op De Hoge Veluwe alom tegenwoordig. Er is een krachtige relatie tussen de natuurlijke omgeving en de menselijke invloed daarop. En er wordt gewerkt vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Het is belangrijk om bezoekers die koppeling te laten ontdekken.”

Living lab

“De inhoudelijke thema’s van het nieuwe Museonder zijn zo gekozen dat ze aantrekkelijk zijn voor de buitenwereld om bij aan te haken. Ze hebben wetenschappelijke relevantie en zijn maatschappelijk actueel. Daarnaast zijn er aanknopingspunten om het lokale en regionale te overstijgen met mondiale vraagstukken zoals verwoestijning. Er zijn legio mogelijkheden om gezamenlijk programma’s te ontwikkelen voor bijvoorbeeld onderzoek en educatie. Daarmee laten we zien dat het Park een actieve rol speelt in de samenwerking tussen wetenschap, praktijk en publiek. Ik zie het Museonder dan ook als uithangbord van een living lab: de kern van een levendig netwerk van onderzoekers, publiek, bedrijfsleven en praktijk. Waar nieuwe kennis wordt gegenereerd en ontsloten voor bezoekers. Waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en ergens aan kunnen bijdragen. De vernieuwing van het hele centrumgebied zorgt voor een prachtig totaalplaatje aan faciliteiten. Tel daarbij op de mogelijkheid om direct het veld in te gaan. Een plek over natuur en landschap waar binnen en buiten, wetenschap en publiek zo in elkaar overvloeien is zeldzaam.”

Onderscheidende netwerken

“Ik vind dat het Park de vernieuwing professioneel aanpakt. Als lid van de Raad van Toezicht ben ik daar getuige van. Goede kwaliteit staat bij alles wat gebeurt hoog in het vaandel. Wie met De Hoge Veluwe in zee gaat wordt onderdeel van een maatschappelijk en wetenschappelijk netwerk van topklasse. Al sinds de tijd van de Kröller-Möller’s onderscheidt het Park zich door de netwerken waarmee het opereert. Bedrijfsleven, wetenschap en governance ontmoeten elkaar hier in een inspirerende omgeving. Men staat open voor de buitenwereld en is tegelijkertijd ook eigenzinnig. Ik denk dat het voor sponsors interessant is om te onderzoeken waar voor hen raakvlakken liggen in de vernieuwing van het Museonder. Door gezamenlijk te werken aan relevante maatschappelijke thema’s worden zij ook onderdeel van dit prachtige initiatief.”

Uit: Case for Support Museonder 'De bodem komt tot leven!' (in prep.)
Auteur: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (2013-2014)


Partner: ORG-ID

Terug