Informatiecentrum De Homanshof
Impressie tentoonstellingsteksten

Ballooërveld

Op de heide

Oren en ogen krijgen rust op het Ballooërveld. Er heerst een passende stilte bij de vergezichten. Dit is het grootste heideveld in het Drentsche Aa-gebied. Het ligt zo’n twaalf meter boven de zeespiegel, op een zandplateau dat deel uitmaakt van de Hondsrug. De hoogteverschillen ontstonden zo’n 200.000 jaar geleden. Gletsjers schoven voort en boetseerden het land.

Nu is het Ballooërveld van levensbelang voor de laaggelegen beken. Regenwater zakt weg in het zand. In de diepte komt het water keileem tegen: fijngemalen gesteente dat door de gletsjers is achtergelaten. Daar kan het water niet doorheen. Het zoekt een weg naar het beekdal en voedt de beken.

Bos werd heide

Zonder de middeleeuwse landbouw waren er nu geen heidevelden geweest. De boeren lieten hun vee – eerst runderen, later schapen – op de hooggelegen zandgronden grazen waar bomen waren gekapt. Het doorlopende grazen hield de heide in stand. Bomen kregen geen kans om uit te groeien. ’s Avonds brachten de boeren het vee naar de stal. Daar verzamelden ze de mest. Vermengd met heideplaggen ging de mest op de akkers (essen), nabij het dorp. Er was tien keer zoveel heide nodig om een oppervlakte van de es te bemesten.

Vroege boeren

De middeleeuwse boeren waren niet de eersten die hun stempel op het Drentse landschap drukten. Al in de ijzertijd (circa 800 – 50 jaar v.Chr.) bedreven mensen hier akkerbouw. In een schaakbordpatroon legden ze velden aan van ongeveer veertig bij veertig meter. Opgeworpen walletjes eromheen gingen verstuiving van de grond tegen. De zogenoemde ‘Celtic fields’ werden gebruikt als akker, weidegebied en huisperceel. Afwisseling van gewassen en bemesting door het vee voorkwamen uitputting van de grond.
De Homanshof, Anloo
De Homanshof, Anloo
Inrichting bezoekerscentrum
Inrichting bezoekerscentrum
Interactieve speltafel
Interactieve speltafel

Inhoudsontwikkeling en teksten: Manon Laterveer-de Beer
Ontwerp: Platvorm
In opdracht van: Staatsbosbeheer

Lees hier de Globale verhaallijn van het Informatiecentrum De Homanshof (22 juni 2008)

Lees hier de Gedetailleerde verhaallijn van Informatiecentrum De Homanshof (25 juli 2008) 

Terug