Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

Water wordt land, land wordt water

De Nieuwkoopse Plassen zijn een Blauwe Parel in het Groene Hart. De natuur kenmerkt zich door een afwisseling tussen natte en droge stukken als indirecte sporen van dynamiek tussen water en land door de jaren heen. De diversiteit in landschap gaat samen met een al even grote diversiteit in flora en fauna. Door de hoge natuurwaarde – zowel op nationaal als internationaal niveau – mogen de laagveengebieden waartoe de Nieuwkoopse Plassen behoren niet verloren gaan. Natuurmonumenten spant zich in om de laagveennatuur voldoende de ruimte te geven zodat dit belangrijke natuurtype blijft bestaan en we er volop van kunnen blijven genieten.

Uit: Gedetailleerde verhaallijn 'Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen'

Inhoudsontwikkeling: Manon Laterveer-de Beer
Ontwerp: Roel Schneemann
In opdracht van: Natuurmonumenten
Lees hier de Gedetailleerde verhaallijn van 'Water wordt land, land wordt water' (25-06-2007)
Bekijk hier een foto-impressie van de expositie (2008)
Terug