TKI Watertechnologie

Samenwerken in TKI-verband levert heel veel plussen op

Het verder brengen van een innovatieve techniek, een startup in het zadel helpen, en de stad van binnenuit klimaatadaptief maken. Urban Waterbuffer brengt het allemaal bij elkaar. “Door doelstellingen en verantwoordelijkheden te stapelen is het project een voorbeeld voor iedereen”, zegt John Jacobs van gemeente Rotterdam.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 13 januari 2021)

COASTAR kleurt buiten de lijntjes

Het begon met een groots idee: gebruik bestaande technieken van ondergrondse waterberging en brakwaterwinning en zet deze grootschalig in voor een robuuste zoetwatervoorziening in laag-Nederland. Inmiddels is de fase van verkenningen voorbij; de eerste pilots zijn in volle gang. Dat buiten de lijntjes kleuren loont, bewijst het kennisprogramma COASTAR.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 17 december 2020)

Zo gebruik je warmte en waterstof voor een échte energietransitie

Op unieke wijze combineerde het project Power-to-X bestaande technieken om een stapje dichterbij de energietransitie te komen. Behalve duurzame zonnestroom (‘Power’) direct te gebruiken in elektriciteit, wordt het voor een groot deel omgezet in andere energievormen (‘X’). “Zo gebruik je warmte en waterstof voor een échte energietransitie”, vindt Luc Ponsioen van projectpartner Aveco de Bondt.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 14 december 2020)

De ogen van de wereld zijn gericht op dit dak

In welke mate een TKI-project spin-off kan betekenen voor partners die eraan deelnemen en ver daarbuiten, bewijst Smartroof 2.0. Het innovatieve blauwgroene dak – dat verkoelt, water opvangt en ook nog eens de biodiversiteit vergroot – wijst steden de weg richting effectieve klimaatadaptatie. “De ogen van de wereld zijn gericht op dit dak”, aldus de mede-ontwerper ervan, Joris Voeten.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 30 november 2020)

Vier watertechnologieprojecten gehonoreerd binnen PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel

De PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel heeft vier projecten opgeleverd waarin TKI Watertechnologie aan deelneemt. In totaal zijn 107 projecten binnen de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem en de ministeries van LNV en IenW goedgekeurd, met een budget van 134 miljoen euro.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 23 november 2020)

DNA-fingerprinting: krachtige monitoring tool in waterbeheer

Next Generation Sequencing (NGS) is een techniek waarmee aan de hand van DNA de microbiële samenstelling van water(stromen) in kaart wordt gebracht. Bepaalde typen water, zoals oppervlaktewater, RWZI effluent en rioolwater, hebben elk een karakteristieke DNA-fingerprint. Dit helpt waterbeheerders de herkomst van water te traceren.

Lees meer (TKI Watertechnologie, 18 november 2019)
Terug