Nieuwe website KWR Watercycle Research Institute

Impressie webteksten

Klimaatverandering en de watersector

Klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen in de watersector. De temperatuur op aarde stijgt, het neerslagpatroon wordt grilliger en extremen treden vaker op. KWR doet onderzoek naar gevolgen van klimaatverandering en naar effecten van adaptieve maatregelen. Dit helpt de weerbaarheid van de watersector te versterken en kansen van klimaatverandering te benutten.

Lees meer

Hydrogenomics

Genomics wordt in de watersector steeds vaker toegepast voor het monitoren van een veilige en gezonde waterkwaliteit en voor het bepalen van de biodiversiteit. KWR onderzoekt de inzetbaarheid van DNA-technieken voor snelle en gevoelige analyse, en ontwikkelt nieuwe methoden. Dit onderzoek helpt de watersector om hydrogenomics effectief en kostenbesparend in te zetten.

Lees meer

Nieuwe stoffen

Nieuwe stoffen veroorzaken mogelijk bedreigingen voor milieu en volksgezondheid. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, efficiënter en kostenbesparend stoffen in water te meten en te beoordelen. Dit helpt de watersector bij het maken van een realistische risicoschatting van nieuwe stoffen voor de mens en milieu en te beslissen over de zuivering.

Lees meer

TKI Watertechnologie

TKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt voor het inrichten van vraaggestuurde onderzoeksprojecten die passen binnen deze thema’s, in samenwerking met eindgebruikers in de publieke sector (waterbedrijven, waterschappen en gemeenten), industriële eindgebruikers en met het bedrijfsleven (leveranciers, ingenieursbureaus). Dit leidt tot bevordering van efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties op het gebied van watertechnologie.

Lees meer

Clean Membrane

Aangroei op membranen is één van de vele mechanismen van membraanvervuiling. Die vervuiling is verantwoordelijk voor operationele problemen, negatieve milieueffecten en afname van de productkwaliteit. Het aanvoerwater is afkomstig van uiteenlopende bronnen, zoals grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en zeewater. Met hogedruk membraanfiltratie worden hieruit in één stap deeltjes en organische microverontreinigingen verwijderd, terwijl dit gelijktijdig zorgt voor desinfectie, ontharding en ontzilting.

Lees meer

Teksten en redactie: Manon Laterveer-de Beer
In opdracht van: KWR Watercycle Research Institute
Terug