Win-winsituatie

Win-winsituatie

Hoe creëer je een veilige en betaalbare oplossing die ondanks het financiële kader uit Den Haag toch rekening houdt met de belangen van omwonenden? Voor de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is dat gelukt. De beoogde dijkversterking biedt naast veiligheid ook extra kansen voor recreatie en toerisme.
Lees hier het hele artikel 'Win-winsituatie' (Peil, december 2010)

Samen oplossingen zoeken

Het verstevigen van de dijk langs de dorpskern van Oostknollendam is geen eenvoudige klus. Er zijn veel belangen mee gemoeid. Om de dorpsgemeenschap bij de plannen te betrekken en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen, nam het hoogheemraadschap het initiatief om met de bewoners een projectgroep op te richten.
Lees hier het hele artikel 'Samen oplossingen zoeken' (Peil, december 2010)

Mogen wij meer water voor de PALLAS?

Kjeld Broekhaus: “Voor onze huidige kernreactor HFR ontvangen we dagelijks 75.000 kubieke meter boezemwater om te koelen. De nieuwe reactor ‘PALLAS’ krijgt een groter vermogen, en heeft dus meer koelwater nodig. Bijna twee keer zoveel. Stemt het hoogheemraadschap hiermee in? Zo niet, dan moeten we wellicht overstappen op onze tweede keuze: koelen met zeewater. Dat betekent bijvoorbeeld meer onderhoud aan het koelwatersysteem.”
Lees hier het hele artikel 'Mogen wij meer water voor de PALLAS?' (Peil, september 2010)

Versterking Balgzanddijk met oog voor de natuur

De dijk langs het Balgzand moet worden versterkt. De werkzaamheden maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Hoogheemraadschap. Deze dijkversterking, de derde in een reeks binnen het HWBP, valt samen met het herstel van buitendijkse kwelders door Landschap Noord-Holland. Er is een efficiënte samenwerking, die belangrijk is voor de veiligheid voor het kwetsbare land, én goed uitpakt voor de vogels.
Lees hier het hele artikel 'Versterking Balgzanddijk met oog voor de natuur' (Peil, september 2010)

Een gouden combinatie

Met de klimaatverandering is er steeds meer kans op periodes van extreme nattigheid of droogte. Het is de taak van het hoogheemraadschap om te zorgen voor extra waterberging. Onlangs kwam de waterberging Egboetswater op een bijzondere manier tot stand. De gemeente Medemblik nam hierin het voortouw.
Lees hier het hele artikel 'Een gouden combinatie' (Peil, mei 2011)

Brandend zand en het belang van water

De Schoorlse duinen zijn de hoogste en breedste duinen van Nederland. Onder het zandoppervlak schuilt een immense watervoorraad. In de zomer van 2009 en het voorjaar van 2010 werd het gebied getroffen door duinbranden. 'Een natuurramp', zegt burgemeester Hafkamp.
Lees hier het hele artikel 'Brandend zand en het belang van water' (Peil, mei 2010)

Auteur: Manon Laterveer-de Beer
Peil, relatiemagazine Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Terug